De smart polder als vervanger van het gas
mei 16, 2017
Wees het kartonnetje
juni 8, 2017

Een kijkje in de keuken van een hackathon

De stad van 2030 is al zichtbaar: zonnepanelen verschijnen op de daken, straten worden opengebroken om de gasleidingen eruit te halen en de hevige stortbui van gisteravond maakt je achtertuin tot een mooi zwembad. Er worden links gelegd tussen bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte en verwarming van woningen. We leven langer en met meer mensen en tegelijkertijd, zien we een versobering van ouderenzorg en mogelijk 3 miljoen m2 leegstaand vastgoed in verzorgings- en verpleeghuizen ontstaan.

Gezien deze trends en de potentie voor verbinding tussen de verschillende domeinen, heeft De Nieuwe Voorhoede een integrale werkwijze gekozen om de vraagstukken van de toekomst aan te pakken: de hackathon NEXT CITY. De plek: De Nieuwe Stad in Amersfoort, een stukje stad waar een gemeenschap van ondernemers, bedrijven, en onderwijsinstellingen dagelijks aan thema’s van de toekomst werkt.

donderdag 11 mei, 13:00: Nieuwe Voorhoede speler Katherine VanHoose heet iedereen welkom en licht de opzet voor de middag toe: in een middag een slag naar de stad van de toekomst maken. De deelnemers worden gevraagd om één van drie challenges (Next Living, Next Climate and Next Energy) uit te kiezen en in een team een integraal, verfrissend en haalbare concept te bedenken.

donderdag 11 mei, 13:30: De team van Next Climate zet de eerste hersenspinsels op papier na uitleg van hun challenge: benut de kansen die klimaatverandering met zich meebrengt. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar de mensheid nu voor staat, het gaat sneller dan elke keer voorspeld wordt en daarmee lijken grote veranderingen op onze leefomgeving onontkoombaar. Naast dat we ons moeten blijven inzetten om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan, zijn er ook kansen. Om een echte bijdrage te leveren aan de kansen voor klimaatverandering begint Team Climate met het idee dat integrale aanpak en de complexiteit die erbij hoort juist de sleutel tot succes is.

donderdag 11 mei, 13:42: Nieuwe Voorhoede speler Thijs Aarden licht de challenge voor Team Living toe. In 2050 zijn er 1,7 miljoen meer 65+’ers dan nu. Hoe gaat de stadsveteraan in de stad van de toekomst wonen?

donderdag 11 mei, 14:15: Op het eind van de eerste werkronden krijgen de deelnemers een boost van inspiratie door de ‘lightning talk’ van Arie Voorburg (Arcadis). In een scherpe en snelle pitch van 10 minuten vertelt hij over de vierde industriële revolutie en voor welke uitdagingen wij als samenleving staan.

donderdag 11 mei, 14:28 Tussen de twee werkrondes laat data expert Rob Geldof (Over Morgen) aan jurylid Rob Zakee de kracht van data zien bij het vinden van oplossingen voor duurzame energie in De Nieuwe Stad.

donderdag 11 mei, 14:54: Team Living stapt even naar buiten om zich te laten inspireren door de omgeving. Het leven in De Nieuwe Stad levert een bijdrage aan hun concept: Ouder worden draait om waardevol blijven. Om dit te bevorderen stelt Team Living voor om in tribes te gaan wonen. Dit kan familie zijn, kunnen mensen zijn met een zelfde interesse of juist iemand met een bepaalde vaardigheid die iets kan en wil toevoegen wat nog niet in een tribe aanwezig is. Door van tribe te wisselen blijft kennis rouleren en blijven mensen waardevol. De stap van de huidige manieren van wonen naar tribes kan het beste gemaakt worden in reeds bestaande woongemeenschappen zoals bestaande verzorgingstehuizen of andere gemeenschappen zoals sportclubs of families.

donderdag 11 mei, 15:12: Team Energy bereidt hun pitch voor. Ze worden gevraagd om binnen drie minuten hun concept aan de jury te presenteren.

donderdag 11 mei, 15:34: Welke ongebruikte energiebronnen zijn er bij De Nieuwe Stad aanwezig? En zijn er kansen voor verbinding tussen deze bronnen en de vraag naar energie? Deze vragen beantwoordde Team Energy in hun pitch over een Innovatieve Energie leverende Hub op. Er zijn allerlei soorten energievragers en energieaanbieders. Sommige partijen hebben verwarming nodig, terwijl andere partijen juist warmte over hebben. Het belangrijkste is om deze vragers en aanbieders met elkaar te verbinden. Dit kan via een marktplaats: fysiek, online of beide. Om dit te faciliteren is een smart grid nodig. Door nieuwe bronnen aan te boren en bestaande vragers en aanbieders met elkaar te verbinden, ontstaat een plek die duurzaam is en tegelijkertijd een voorbeeld en proeftuin kan zijn voor Amersfoort en de regio.

donderdag 11 mei, 17:05: Juryleden Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool), Arie-Willem Bijl (Over Morgen) en Rob Zakee (Buitenadvies) worstelen met de taak om het beste idee uit te kiezen. De criteria: integraliteit, haalbaarheid en mate van vernieuwing.

donderdag, 11 mei, 17:30: And the winner is… Team Climate! Om de kansen van klimaatverandering te benutten, stelt Team Climate voor om meerdere problemen tegelijk aan te pakken. Waterberging en groen worden belangrijker binnen de bestaande stad. Dit helpt om piekbuien op te vangen, droogte en ook hittestress te voorkomen. Naast deze functies zorgt het ook voor een prettiger leefklimaat en bewoners die gelukkiger zijn. Door meer gerichte groen/blauwe ontwikkelingen in de stad kan het bijdragen aan de educatie van de jeugd. Door gerichte ontwikkelingen kan dit zorgen voor een grotere biodiversiteit waarmee we kunnen spreken van urbane natuurontwikkeling. Naast natuurontwikkeling is ook energieopwekking en stadslandbouw een mogelijkheid om de buurtbewoners onderdeel te laten zijn van het gebied. Het belangrijkste argument van de jury om dit team te laten winnen was dat binnen dit concept de andere twee concepten gerealiseerd kunnen worden. Dit was dan ook de uitdaging die Team Climate mee kreeg van de jury. Team Climate wint een workshop met De Nieuwe Voorhoede om dit concept verder uit te werken!

Morgen: In een mini hackathon die op een middag of ochtend plaatsvindt merk je dat er allerlei vernieuwende ideeën vanuit verschillende achtergronden op tafel komen. Doordat deze ruimte geboden wordt, maar dat er daarnaast maar beperkt tijd is, ontstaat er binnen het team al snel een gedeelde visie en richting. Er ontstaan verrassende combinaties. Deze methode kan teams die aan het begin van een uitdaging staan helpen in het vinden van nieuwe oplossingen met draagvlak.

Tijdens de hackathon spat de energie eraf en krijgen mensen steeds meer zin om hun plannen te realiseren. Wat voorheen onmogelijk leek, wordt mogelijk door het integraal denken en werken.

Wil jij ook kennis maken van een hackathon of zelf één organiseren? Neem dan contact op met Katherine VanHoose: katherine@denieuwevoorhoede.nl of 0638326878.

 

-Katherine VanHoose

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *